вівторок, 29 жовтня 2013 р.

3 вересня розпочав роботу клуб шкільного підприємництва" Перший серед рівних" Ужгородського вищого професійного училища торгівлі та технологій харчування.

   З метою розвитку в учнів підприємницької діяльності, готовності їх до життя в сучасних економічних умовах в Ужгородському ВПУ ТТХ розпочав роботу клуб "Перший серед рівних". Під час засідань клубу було прийнято статут, обрано президента клубу з числа учнів, розроблено план та атрибутику клубу. В рамках щотижневих занять учні мали змогу покращити рівень комунікативних навичок, підвищити рівень взаємодії одне з одним, глибше зрозуміти, що таке підприємництво та підприємливість. Учні активно беруть участь у роботі клубу, про що свідчать тренінги та круглі столи, на котрих члени клубу виступають з різноманітними повідомленнями на теми: "Лідер", Лідерство", Підприємливість та підприємництво","Складання бізнес-планів" тощо.